Liesitason kiinnitysmuodot

Liesitaso on useimmin päältä asennettavaa mallia, jolloin tasoon työstetään koneen valmistajan antamien mittojen mukainen sahattu aukko. Markkinoilla on myös joitakin koneita, joissa on huullettava reunamuoto. Tällöin kivitehdas työstää koneen valmistajan antamilla mitoilla koneelle huulloksen, johon kone asennetaan asennuspaikalla. Huullokseen käytetään kuumuuden kestävää massaa.

ReunatAltaiden kiinnityksetLiesitason kiinnitysmuodotPyöristyksetYlösnostot